Vedenie účtovníctva
a poradenstvo

Služby v oblasti účtovníctva vykonávame už od roku 2003 najskôr ako fyzická osoba a neskôr ako firma s.r.o. Ponúkame vám komplexné služby v oblasti  vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva,  personalistiky a spracovania miezd. Vaše doklady spracujeme v kvalitnom ekonomickom programe Money S3 od spoločnosti Solitea Slovensko. Ochotne poradíme a odpovieme na vaše otázky.

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre firmy a SZČO

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie kompletného účtovníctva, spracovanie DPH, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu, účtovné závierky, inventarizácia účtov, evidencia majetku, odpisy.

Mzdy a personalistika

Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov, spracovanie miezd, mesačné výkazy, prehľady a ročné hlásenia, ročné zúčtovania dane a potvrdenie o príjme v súlade s GDPR.

Daňové priznanie

Spracovanie daňových priznaní pre FO typ A , typ B a spracovanie daňových priznaní PO

Daňová evidencia

Evidencia o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, evidencia hmotného a nehmotného majetku, pohľadávok a záväzkov, sledovanie zásob

Daň z motorových vozidiel

Spracovanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel.

Tiež ponúkame

  • zemné a výkopové práce
  • úpravy terénov
  • čistenie pozemkov
  • výkopy základov a inžinierskych sietí

0905 385 461

Mikrobus na prenájom je Fiat Talento L2H1, rok výroby 2017 9 miestami na sedenie. Výkonný 145-koňový diesel (107kW) je dostatočne živý aj pri plne naloženom aute.

www.mikrobusprenajom.sk