Zemné
a výkopové
práce

Požičovňa
vozidiel

Požičovňa
strojov

Požičovňa
náradia

Medzi najžiadanejšie stroje v našej ponuke bezpochyby patria Minibager Takeuchi TB216 a Nakladač Bobcat S70. Okrem toho, že si viete tieto stroje u nás požičať, môžete si u nás objednať aj zemné a výkopové práce. Ponúkame úpravy terénov, čistenie pozemkov či výkopy základov a inžinierskych sietí. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Sídlime v obci Veľký Biel, stroje však vieme dopraviť na požadované miesto vďaka prívesu Agados Delta B2 (vyklápací) alebo dodávke. V prípade záujmu o menší príves na prevoz menších zariadení alebo materiálu máme k dispozícií prívesný vozík Pongratz LPA 230/12 so zvýšenými bočnicami.

Vedenie účtovníctva
a poradenstvo

Služby v oblasti účtovníctva vykonávame už od roku 2003 najskôr ako fyzická osoba a neskôr ako firma s.r.o. Ponúkame vám komplexné služby v oblasti  vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctvapersonalistiky a spracovania miezd. Vaše doklady spracujeme v kvalitnom ekonomickom programe Money S3 od spoločnosti Solitea Slovensko. Ochotne poradíme a odpovieme na vaše otázky.

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre firmy a SZČO

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie kompletného účtovníctva, spracovanie DPH, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu, účtovné závierky, inventarizácia účtov, evidencia majetku, odpisy.

Mzdy a personalistika

Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov, spracovanie miezd, mesačné výkazy, prehľady a ročné hlásenia, ročné zúčtovania dane a potvrdenie o príjme v súlade s GDPR.

Daňové priznanie

Spracovanie daňových priznaní pre FO typ A , typ B a spracovanie daňových priznaní PO

Daňová evidencia

Evidencia o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, evidencia hmotného a nehmotného majetku, pohľadávok a záväzkov, sledovanie zásob

Daň z motorových vozidiel

Spracovanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel.