Nasledovný cenník účtovníctva má predovšetkým informačný charakter, ceny sa odvíjajú od individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Úlohou cenníka je predstaviť klientovi konkrétne účtovné úkony spojené so službou vedenia účtovníctva. Cena sa odvíja od počtu dokladov za príslušné obdobie (mesiac, kvartál, rok). Pre stanovenie presnej konečnej ceny za poskytovanú službu je vhodnejšia individuálna konzultácia.

Jednoduché účtovníctvo

Cena za položku

Počet položiekPlatca DPHNeplatca DPH
0 - 1000,50€0,40€
101 - 2000,45€0,38€
201 - 3000,40€0,35€
301 - 4000,38€0,32€
401 - 6000,35€0,30€
601 a viacdohodoudohodou

Paušálna sadzba

Počet položiekPlatca DPHNeplatca DPH
0 - 10050€40€
101 - 20090€80€
201 - 300120€100€
301 - 400150€130€
401 - 600210€180€
601 a viacdohodoudohodou

Služby zahrnuté v cene

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia majetku
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a iné služby (1,5 hod/mesačne)

Podvojné účtovníctvo

Cena za položku

Počet položiekPlatca DPHNeplatca DPH
0 - 1000,90€0,80€
101 - 2000,85€0,75€
201 - 3000,80€0,70€
301 - 4000,78€0,68€
401 - 6000,75€0,65€
601 a viacdohodoudohodou

Paušálna sadzba

Počet položiekPlatca DPHNeplatca DPH
0 - 10090€80€
101 - 200170€150€
201 - 300240€210€
301 - 400310€270€
401 - 600450€390€
601 a viacdohodoudohodou

Služby zahrnuté v cene

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a iné služby (1,5 hod/mesačne)

Ostatné služby

Ročná účtovná závierka

vrátane všetkých príloh (jednoduché účtovníctvo) od 60€ (podľa rozsahu a náročnosti)

Ročná účtovná závierka

vrátane všetkých príloh (podvojné účtovníctvo) od 150€ (podľa rozsahu a náročnosti)

Daňové priznanie k DPH

evidencia, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH 15€

Daň z motorových vozidiel

10€ / vozidlo

Spracovanie mzdy

10€ / zamestnanec

Poisťovne zamestnávateľ

prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/z poisťovní 10€

Poisťovne zamestnanci

prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do/z poisťovní 10 € / zamestnanec

Hlásenie k dani z prijímov

ročné hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti 10€ / zamestnanec

Štatistické výkazy

štatistické výkazy, reporty, prehľady podľa potrieb – cena dohodou

Vedenie skladu

podľa rozsahu a náročnosti, cena dohodou

Kniha jázd

cena dohodou

Poradenské služby

konzultačné a poradenské služby nad rámec, od 15€ / hod

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A

vypracovanie 15€

Všetky ceny sú uvádzané v EUR bez DPH. Sme platcami DPH