Účtovníčka Lúč na Ostrove

Hľadáte firmu na spracovanie účtovníctva v okolí obce Lúč na Ostrove, prípadne len potrebujete účtovníčku na správne vyplnenie daňového priznania? Práve ste nás našli. Obec Lúč na Ostrove je len pár kilometrov od Veľkého Bielu, kde sídlime. Ponuku služieb a cenník nájdete v časti Služby, kontaktovať nás môžete cez podstránku Kontakt.

Služby v oblasti účtovníctva vykonávame už od roku 2003 najskôr ako fyzická osoba a neskôr ako firma s.r.o. Ponúkame vám komplexné služby v oblasti  vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva,  personalistiky a spracovania miezd. Vaše doklady spracujeme v kvalitnom ekonomickom programe Money S3 od spoločnosti Solitea Slovensko. Ochotne poradíme a odpovieme na vaše otázky.

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre firmy a SZČO

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie kompletného účtovníctva, spracovanie DPH, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu, účtovné závierky, inventarizácia účtov, evidencia majetku, odpisy.

Mzdy a personalistika

Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov, spracovanie miezd, mesačné výkazy, prehľady a ročné hlásenia, ročné zúčtovania dane a potvrdenie o príjme v súlade s GDPR.

Daňové priznanie

Spracovanie daňových priznaní pre FO typ A , typ B a spracovanie daňových priznaní PO

Daňová evidencia

Evidencia o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, evidencia hmotného a nehmotného majetku, pohľadávok a záväzkov, sledovanie zásob

Daň z motorových vozidiel

Spracovanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel.